Stichting Wireless Alphen - Disclaimer en Privacy.Disclaimer

De Stichting Wireless Alphen streeft er naar dat de informatie op onze website(s) actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website(s) onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat.

Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website(s).

Alle informatie op onze website(s) wordt aangeboden 'zoals het is' en 'zoals het beschikbaar is' zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website(s) of delen daarvan.

De stichting Wireless Alphen behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgevingaanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website(s) als in deze disclaimer, aan te brengen.

Alle genoemde 'trademarks' en 'registered trademarks' zijn intellectueel eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde, zaken, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen moeten worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. In het geval bepalingen geheel of gedeeltelijk buiten werking worden gesteld, worden die bepalingen overeenkomstig de juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen van kracht.

Links

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via de website(s) van Stichting Wireless Alphen een externe link is opgenomen naar zijn site, zal de Stichting Wireless Alphen met deze eigenaar in overleg treden en desgevraagd de betreffende link binnen een redelijke termijn verwijderen.

Privacy

Stichting Wireless Alphen verklaart de gegevens en informatie verkregen van haar bezoekers vertrouwelijk te behandelen en zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking te stellen.

Stichting Wireless Alphen.
 
 Nieuw op deze site!
- ff lachen :)
- British Telecom biedt wifi-hotspots aan met Fon
- Groningen krijgt draadloos stadsnetwerk
- Wireless Community Camp 2007
- Bijeenkomst donderdag 12 april 2007
- Meetverslag Gouwkade
- KOSTER verzekeringen geeft gratis draadloos internet
- Verslag installatie node LaKira
- Verslag bijeenkomst 22 februari 2006
- Bijeenkomst woensdag 22 februari 2006
- Succesvolle meting op Vliestroom
- Meting op Vliestroom, 8 hoog
- Sponsoring ZEEMAN textielSupers verlengd

© 2022 Stichting Wireless Alphen. Disclaimer and Privacy