Stichting Wireless AlphenDatum: Zondag 2 oktober 2005
Bron : http://www.wirelessalphen.nl

Onderwerp: Node-KOSTER gekoppeld aan internet.

Dit weekend is het netwerk van Wireless Alphen gekoppeld aan internet. Onze vrijwilligers Richard Bekooy en Peter van Oord van der Vlies hebben binnen een paar uur deze koppeling tot stand gebracht. Via een door KOSTER verzekeringen b.v beschikbaar gestelde ADSL-verbinding kunnen gebruikers van het draadloze netwerk nu ook een verbinding met internet maken. Om dit te realisren is er in de serverruimte bij KOSTER een extra server geplaatst die als proxyserver dienst doet.

Om van deze verbinding gebruik te maken zal een instelling in de computer gewijzigd moeten worden. Voor IExplorer kunt u als volgt te werk gaan. Klik op Extra - Internet-opties en kies daarna voor het tabblad Internetverbinding. Klik vervolgens om de knop LAN-instellingen. Zet een vinkje bij 'Proxy server voor netwerk gebruiken' en vul de naam proxy.walphen.net en poort 3128 in. Na een herstart van de browser kunt u via het netwerk van Wireless Alphen gebruik maken van de internet verbinding.

Het gebruik van deze internet verbinding is voor iedereen vrij en zonder limieten. Maar om misbruik tegen te gaan is besloten om alleen de poorten 80 en 443 (ofwel http en https) voor gebruik open te zetten.

Wij wensen iedereen veel internetplezier toe.